You are currently viewing RADCA PRAWNY CZY ADWOKAT?

RADCA PRAWNY CZY ADWOKAT?

Czym różni się zawód radcy prawnego od zawodu adwokata?

Czy zdarzyło Ci się wpisać w wyszukiwarkę internetową przykładowo hasło ,,prawnik Białystok”, ,,prawnik Łapy” czy ,,prawnik Wasilków”? W rezultacie na pewno ukazały się zarówno proponowane kancelarie radców prawnych w mieście, jak i kancelarie adwokackie. Pozwól więc, że wyjaśnię Ci różnice między radcą prawnym a adwokatem.

Każdy adwokat i radca prawny jest prawnikiem, nie każdy prawnik jest radcą prawnym lub adwokatem

Prawnikiem jest osoba, która ukończyła studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra prawa. Osoba po studiach prawniczych może sporządzać umowy, opinie prawne czy też udzielać porad prawnych. Co ważne jednak – nie może reprezentować klienta przed sądem, gdyż nie uzyskała wpisu na listę radców prawnych/ adwokatów i nie przyjęła ślubowania.

Radca prawny a adwokat

W społeczeństwie istnieje błędne przeświadczenie, że jeśli sprawa wymaga również reprezentacji przed sądem, klient powinien powierzyć ją adwokatowi, a nie radcy prawnemu.

Warto jednak wiedzieć, że prawo przyznaje zarówno adwokatowi, jak i radcy prawnemu kompetencje do reprezentacji przed sądem.

Dawniej różnice między tymi zawodami były znaczące, dziś z biegiem czasu uległy zatarciu i sprowadzają się do trzech kwestii:

  1. na sali sądowej radcowie prawni noszą togę z niebieskim żabotem, zaś adwokaci z zielonym;
  2. radcowie prawni – w odróżnieniu od adwokatów – mogą wykonywać swój zawód także w stosunku pracy;
  3. radca prawny pozostający w stosunku pracy nie może być obrońcą w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe.

W tym miejscu pragnę wskazać, że do czasu nowelizacji procedury karnej, która weszła w życie 1 lipca 2015 roku, radca prawny nie mógł być obrońcą w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe. Do 2007 roku  radcowie prawni nie mogli również być pełnomocnikami w sprawach rodzinnych. Obecnie jednak tego rodzaju ograniczenia nie obowiązują.

Kogo więc wybrać do prowadzenia sprawy?

Zarówno zawód radcy prawnego, jak i zawód adwokata są zawodami zaufania publicznego. Wykonywanie  tych zawodów to nie tylko praca, ale można też ją określić jako służbę, opartą na wiedzy, wykształceniu, kwalifikacjach, a przede wszystkim na zaufaniu. W związku z powyższym z wykonywaniem tej funkcji, wiążą się liczne obowiązki. Wśród nich można wymienić: obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, stałego szkolenia, czy obowiązek posiadania obligatoryjnego ubezpieczenia OC.

Zarówno radca prawny, jak i adwokat posiadają kompetencje do ochrony interesów prawnych swoich klientów, świadcząc na ich rzecz pomoc prawną. Warto jednak  zwrócić uwagę, na obszary specjalizacji  prawnika, jego doświadczenie, indywidualne umiejętności.

Jeżeli masz sprawę, którą chciałbyś mi powierzyć, sprawdź zakres moich usług. Jeśli nie znalazłeś tam informacji, których szukałeś, mimo to zachęcam Cię do kontaktu, a ja spróbuję Ci pomóc w rozwiązaniu Twojego problemu.

radca prawny Patrycja Targońska-Sienkiewicz