You are currently viewing SZYBKI ROZWÓD – CZY TO MOŻLIWE?

SZYBKI ROZWÓD – CZY TO MOŻLIWE?

   

Szybki rozwód – czy to możliwe?

W trakcie mojej dotychczasowej praktyki zawodowej słyszałam kiedyś o sytuacji, gdy pełnomocnik, mimo że klientka wielokrotnie podkreślała chęć zakończenia małżeństwa przez rozwód, kontaktował się z jej mężem i namawiał do pogodzenia się małżonków. Nietrudno się domyślić, że efekt był jeden i bynajmniej nie była to zmiana decyzji co do wytoczenia powództwa, lecz zmiana pełnomocnika przez zawiedzioną klientkę.

Z tego wynika, że sama kwestia rozwodu, przebieg procesu i jego szybkie zakończenie zależy głównie od podejścia małżonków.

Pamiętaj, że rozwód to trudne doświadczenie w życiu. Skorzystanie z pomocy profesjonalisty na pewno pomoże Ci poradzić sobie ze stresem. Jeśli potrzebujesz porady prawnej, zapraszam do kontaktu. Jeśli akurat jesteś na etapie poszukiwań prawnika od rozwodów w Białymstoku czy na terenie Podlasia, myślę, że bardzo dobrze trafiłeś.

Bez spełnienia tych przesłanek nie dostaniesz rozwodu

Podczas rozmowy z Tobą i pracy nad pozwem rozwodowym prawnik powinien przede wszystkim ustalić, czy wygasły między Wami trzy podstawowe dla funkcjonowania małżeństwa więzi, takie jak:

  • więź duchowa (emocjonalna),
  • więź fizyczna,
  • więź gospodarcza (ekonomiczna).

Ustanie tych więzi świadczy bowiem o zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego, co jest dla sądu argumentem do orzeczenia rozwodu. Mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżonków proces nie zakończy się jednak wyrokiem orzekającym rozwód, jeśli w jego skutek miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Zrezygnuj z wnoszenia o orzeczenie o winie współmałżonka

Nie jest tajemnicą, że najkrócej trwającymi procesami rozwodowymi są te, które kończą się wyrokami stwierdzającymi rozwód bez orzekania o winie.

W przypadku gdy wnosisz o orzeczenie rozwodu z winy współmałżonka, sąd musi przeprowadzić postępowanie dowodowe, które znacznie wydłuża proces.

Upewnij się, czy pozew nie zawiera braków formalnych

Jeśli składasz pozew samodzielnie, pamiętaj o jego opłaceniu. Czy wiesz ile kosztuje pozew o rozwód? Złożenie pozwu kosztuje 600 zł. Pismo musi spełniać wymogi z art. 187 i 126 Kodeksu postępowania cywilnego. Błąd formalny w pozwie spowoduje, że sąd wezwie Cię do uzupełnienia braków w terminie 7 dni.

Ustal z małżonkiem najważniejsze kwestie związane z dziećmi

Porozumienie małżonków w kwestii kontaktów z dzieckiem, alimentów, określenia miejsca zamieszkania dzieci, spraw związanych z władzą rodzicielską bardzo przyspiesza proces rozwodowy. Sąd na pewno weźmie pod uwagę fakt, że zgadzacie się ze sobą na rozprawach i podobne stanowiska prezentujecie w pismach procesowych. Sąd może też uwzględnić Wasze pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

radca prawny Patrycja Targońska-Sienkiewicz


Dodaj komentarz

Ten post ma jeden komentarz

  1. News Room

    Nie mogę się oprzeć podziwianiu bogactwa detali i dokładności, z jaką omawiane są poszczególne aspekty tematu. To niczym głęboka podróż przez skomplikowany krajobraz wiedzy, prowadzona z wirtuozerią.